Het Zorgpunt is gestart in de regio Waalwijk als een thuiszorgorganisatie specifiek gericht op het bieden van zorg aan mensen met een Islamitische achtergrond. Echter bleek al na één jaar dat door het leveren van kwalitatief goede zorg er steeds meer vraag naar zorg kwam vanuit ziekenhuizen uit de regio. Er werd besloten het roer om te gooien en te groeien naar een thuiszorgorganisatie voor iedereen waarin we het accent leggen op professionele, betrokken zorg aan cliënten met alle geloofsovertuigingen, opvattingen en achtergronden, door een klein team van vaste medewerkers.

Sindsdien is Het Zorgpunt gegroeid naar een thuiszorgorganisatie die alle vormen van zorg aan huis biedt, zoals persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve verzorging (gespecialiseerde verpleging en zorg in de laatste levensfase).

Door deze groei hebben wij de gelegenheid gekregen om ons werkgebied te vergroten en zorg te leveren in de regio's;
Waalwijk, Den Bosch, Eindhoven & Veldhoven.