085 - 009 1944                  Whatsapp 06-21900231

Palliatief betekent: verzachtend. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op het welzijn van de cliënt . Dat het resterende leven zo fijn en prettig mogelijk is (door het voorkómen en/of verminderen van klachten), ondanks dat de ziekte. En omdat de mensen om je heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op de naasten.

Een belangrijk verschil met  de reguliere thuiszorg is dat het streven naar zelfredzaamheid niet meer urgent is, de cliënt bepaald zelf welke zorg hij of zij wenst.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?
We spreken van over palliatief als de levensverwachting minder dan een jaar bedraagt. Van terminaal spreken we als er een zogenaamde "terminaal verklaring" is afgegeven, de levensverwachting bedraagt dan minder dan 3 maanden. Het is niet vreemd dat er vaak misverstanden ontstaan rondom de twee termen. Er zijn zeker ook overeenkomsten. Tijdens beide fasen worden klachten verlicht en ongemakken voorkomen. Tevens wordt voor beide typen zorg een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd voor de ongeneeslijk zieke cliënt. Waar dit bij palliatieve zorg wordt gepoogd dit te realiseren voor een zo lang mogelijke periode, ligt de nadruk hierbij voor terminale zorg meer op de laatste levensfase.

Wat kan Het Zorgpunt voor u betekenen?
Wij werken met een eigen palliatief team dat geleid wordt door een Palliatief Wijkverpleegkundige. Zij fungeert als centraal aanspreekpunt voor de naasten maar ook andere zorgverwijzers zoals de huisarts en de medisch specialisten.  Door gebruik van CAREN kunnen we nauw samenwerken met andere zorgverwijzers en is iedereen op de hoogte van de laatste status. Ons eigen VTT-team verzorgt indien van toepassing voor de juiste pomp(en) en medicatie. Naast verzorging en verpleging leveren wij ook slaap- en waakdiensten. Het Zorgpunt is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant en is op de hoogt van de nieuwste ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg en draagt ook bij aan nieuwe initiatieven. Wij zorgen voor onze cliënten net zoals we voor onze eigen familieleden zouden zorgen, onze slogan luidt dan ook:  "laat Onze familie voor de Uwe zorgen"

Stervens- en rouwbegeleiding 

Wij zijn er niet alleen voor de juiste zorg en begeleiding maar ook voor steun en een luisterend oor. Bij palliatieve zorg is mentale ondersteuning voor de cliënt én de naaste omgeving essentieel. Om die reden werken we samen met Grief-Relief voor gerenomeerde stervens- en rouwbegeleiding. Grief-Relief maakt de dood bespreekbaar:  "Stilstaan bij de dood, om juist de kwaliteit van leven te verhogen". Tijdens het laatste stukje leven op aarde kunnen zij op allerlei fronten bijstaan. Ze vergezellen de cliënt en naasten stap voor stap in het proces, passend bij de persoonlijke wensen. Door andere professionals in te schakelen, zaken te regelen, bespreekbaar te maken of gewoon door er te zijn. Vanuit een verpleegkundige achtergrond, maar vooral met een luisterend oor, begrip, alle tijd en een geruststellend woord. Alles draait erom een vredige sfeer te realiseren, rust te vinden en een waardig afscheid mogelijk te maken.

thumbnail Palliatieve Zorg

Financiering

Palliatieve valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wij regelen de vergoeding met de zorgverzekeraar, zodat u daar geen zorgen over heeft. In opdracht van de zorgverzekeraar verzorgt onze wijkverpleegkundige de indicatie, zodat deze samenvalt met uw zorgbehoefte.

Mocht de levensverwachting op basis van wat uw huisarts of de behandelend specialist in het ziekenhuis aangeeft niet langer dan drie maanden zijn, dan kan de zorg als terminale zorg geleverd worden. Gedurende deze periode kunnen wij u desgewenst de hele dag op professionele wijze ondersteunen.

Eigen bijdrage
U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Het Zorgpunt hanteert de tarieven die de zorgverzekeraars hebben opgesteld en brengen het mogelijke verschil tussen deze tarieven en de wettelijke tarieven niet in rekening aan klanten. 

Eigen risico
U hoeft geen eigen risico te betalen.