Palliatief betekent 'verlichtend'. Palliatieve zorg is niet alleen gericht op het verzachten van de lichamelijke pijn, ongemakken en andere symptomen die bij een ongeneeslijke ziekte onvermijdelijk zijn, maar ook op psychologische en spirituele ondersteuning. Denk aan ontspanningsoefeningen en gesprekken met dierbaren. Ook familieleden en naasten van de zieke maken een zware periode door. Daarom is er ook voor hen aandacht als onderdeel van palliatieve zorg.

Het doel is om de kwaliteit van leven van de terminaal zieke zo hoog mogelijk te houden. Op welke manier dat gebeurt, is afhankelijk van de wensen van de patiënt en het ziektebeeld. Iemand die kanker heeft en uitbehandeld is kan bijvoorbeeld hele andere psychologische en lichamelijke klachten hebben dan iemand met dementie.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?
Terminale en palliatieve zorg worden vaak door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. Terminale zorg wordt immers verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg, wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Het is niet vreemd dat er vaak misverstanden ontstaan rondom de twee termen. Er zijn zeker ook overeenkomsten. Tijdens beide fasen worden klachten verlicht en ongemakken voorkomen. Tevens wordt voor beide typen zorg een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd voor de ongeneeslijk zieke patiënt. Waar dit bij palliatieve zorg wordt gepoogd dit te realiseren voor een zo lang mogelijke periode, ligt de nadruk hierbij voor terminale zorg meer op de laatste levensfase.

Wat kan Het Zorgpunt voor u betekenen?
Wij bieden Zorg met oprechte aandacht bij u thuis aan. Dit betekent dat wij de zorg aanpassen aan uw wensen en behoeften. Wij werken in kleine samengestelde teams, zodat u snel vertrouwd raakt met de zorg die wij aan u verlenen. Op deze manier hebben ook uw naasten een vast aanspreekpunt.

Wij zijn er niet alleen voor de juiste zorg en begeleiding, maar ook voor steun en een luisterend oor voor u en uw naaste omgeving. Onze missie is het bieden van veilige zorg met net dat beetje meer. Dit is zeker in de palliatieve en terminale fase van cruciaal belang. Wij staan altijd voor u en uw naasten klaar en zijn sterk in het signaleren en observeren. Ons doel is om uw laatste fase zo vertrouwd en prettig mogelijk te laten verlopen.

 

Financiering

Palliatieve valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wij regelen de vergoeding met de zorgverzekeraar, zodat u daar geen zorgen over heeft. In opdracht van de zorgverzekeraar verzorgt onze wijkverpleegkundige de indicatie, zodat deze samenvalt met uw zorgbehoefte.

Mocht de levensverwachting op basis van wat uw huisarts of de behandelend specialist in het ziekenhuis aangeeft niet langer dan drie maanden zijn, dan kan de zorg als terminale zorg geleverd worden. Gedurende deze periode kunnen wij u desgewenst de hele dag op professionele wijze ondersteunen.

Eigen bijdrage
U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Het Zorgpunt hanteert de tarieven die de zorgverzekeraars hebben opgesteld en brengen het mogelijke verschil tussen deze tarieven en de wettelijke tarieven niet in rekening aan klanten. 

Eigen risico
U hoeft geen eigen risico te betalen.